Kalite Politikamız

  • Müşteri odaklı yaklaşımla müşteri talep ve beklentilerini gerçekleştirirken müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Etkin insan kaynakları yönetimi ile ürün kalitesini etkileyen her kademedeki çalışanlarımızın yeterlilik ve bilgi düzeylerini arttırarak sürekli gelişen ve öğrenen organizasyon oluşturmak.
  • Risk temelli düşünme yaklaşımı ile Kalite Yönetim Sistemimizin iyileştirilmesi ve sürekli gelişimi için hedefler belirleyerek, verilere dayalı kararlarla, kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak.
  • Paydaşlarımız; tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla işbirliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek.
  • Tüm çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi geçerli yasal yükümlülükler ve diğer standartlara uygun gerçekleştirmek.


Yönetim Kurulu Başkanı
V. İbrahim ARACI